english Facebook LinkedIn

Brug tid på rekruttering

Det kan betale sig at ansætte den rigtige fra starten

Lisbergs rekrutteringsproces er først og fremmest baseret på solid erfaring hos den opgaveansvarlige konsulent. Med vores dybe indsigt i udvalgte funktioner og brancher og med brug af effektive processer og værktøjer, tilbyder vi at finde velkvalificerede kandidater, som med succes kan tilføre værdi til din virksomhed.

 

Opgaveløsning hos Lisberg er baseret på en indledende, kort analyse og beskrivelse af det funktionsområde, som stillingen omfatter samt de krav kandidaten skal opfylde. Derefter følger et intensivt interview- og testforløb af potentielle kandidater i tæt dialog med kunden. Hermed sikres en høj træfsikkerhed, og at den nye leder eller medarbejder har de rette kompetencer og den helt rigtige personlighed til at agere i virksomheden fremover.

 

Lisbergs rekrutteringsproces (se her)

Vi tager afsæt i en omhyggelig afdækning af den aktuelle jobmæssige udfordring, når vi opstarter en opgave hos vores kunder. I korthed omfatter rekrutteringsprocessen følgende trin, der tilrettelægges i samråd med kunden:

       
  • Udarbejdelse af stillings- og kandidatprofil samt fastlæggelse af forløbet
  • Supplerende møder med relevante personer hos kunden
  • Identifikation af kandidater gennem grundig research og evt. annoncering
  • Diskret henvendelse til relevante kandidater via telefoninterviews
  • Præsentation af spidskandidater for kunden
  • Indhentning af referencer på kandidater i finalerunden. Forhandlinger mellem kunden og kandidaten
  • Ansættelse af kandidat
  • Kunden modtager en ugentlig afrapportering fra Lisberg vedrørende status på rekrutteringsprocessen 

Vi foretager opfølgning hos opdragsgiver og den placerede kandidat efter 3, 6 og 12 måneders ansættelse. Erfaringsmæssigt skal vi bruge 4-8 uger på at gennemføre en opgave - alt afhængig af stillingstype, virksomhed, markedskonditioner og kundens tid til at møde kandidaterne.

 

Garanti

På vores rekrutteringsydelser giver vi som udgangspunkt 12 måneders garanti. Garantien dækker såfremt en placeret kandidat fra os bliver afskediget inden for udløbet af 12 månedsperioder fra kandidatens ansættelse.

 

Vil du vide mere om vores garantistillelse så kontakt gerne en af vore konsulenter. Læs mere om Lisbergs rekrutteringsproces her