english Facebook LinkedIn

Behov for midlertidige ressourcer til økonomifunktionen?

Mangler du lige nu en controller, regnskabs- eller økonomichef for en begrænset periode, kan Lisberg levere en velkvalificeret kandidat på en kort eller længerevarende kontrakt. Vi kalder det en Interim løsning. Vores kandidater/økonomikonsulenter har omfattende praktisk og teoretisk erfaring, og har gennem deres karriere vist, at de kan tage ansvar og skabe resultater.

 
Har du brug for flere midlertidige ressourcer, kan du vælge selv at være teamleder på opgaven, eller lade en af Lisbergs økonomikonsulenter tage ansvaret for det team, der skal løse den aktuelle opgave.

 
Vores Interim løsninger anvendes ofte, når virksomheden har behov for en kortere eller længerevarende kontraktansættelse – f.eks. i forbindelse med en opsigelse, sygdom, barsel m.v. - og i disse tilfælde indgår Lisbergs økonomikonsulent(er) typisk i den daglige drift.

 

I andre tilfælde, f.eks. ved gennemførelse af projekter, kan det være den rigtige løsning for virksomheden at flytte egne medarbejdere midlertidigt ud af driften for at indgå i et strategisk eller forretningskritisk projekt, og lade Lisbergs Freelance økonomikonsulenter indgå som en midlertidig ressource i den daglige drift af økonomiafdelingen. Det kan selvfølgelig også være, at økonomikonsulenten indgår i projekterne, og at virksomhedens egne medarbejdere derfor kan fokusere på driften uden at blive forstyrret af projektarbejde.
 
Vi forsøger i hvert enkelt tilfælde at sætte os ind i opgaven, så den løses bedst muligt i forhold til virksomhedens behov og fremadrettede planer. Det er vigtigt for os, at de leverede projekter eller driftsmæssige indsatser fra vores konsulenter afsluttes eller overdrages til virksomhedens egne medarbejdere i så god og tilgængelig form som muligt.

 

Vi kan levere økonomiprofiler med kort varsel

Det tager os normalt 1 uge at finde en kvalificeret økonomiperson, som vil kunne tiltræde med kort varsel, typisk i løbet af 1-2 uger. Send os gerne nogle stikord på den profil du har brug for, så kontakter vi dig snarest.


Kontakt  Ole Stiig Petersen og hør, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med de umiddelbare udfordringer.