english Facebook LinkedIn

Reflector® 

Afdækning af jobmæssig adfærd, behov og motivation

Reflector® (tidligere kendt som Graf-Systemet®) er en dansk udviklet personlighedstest, der måler en persons jobmæssige adfærd, behov og motivation fordelt på 24 forskellige faktorer. Lisberg ejer systemet og kan benyttes af kunder med licens.

Vi anvender desuden forskellige andre færdighedsprøver til at afdække specifikke jobrelevante kompetencer, som f.eks. stave- eller regnefærdigheder. Hertil kommer logiske tests (omtankeprøver), der blandt andet kan dokumentere kandidatens evne til at arbejde under tidspres. 

For mere information kontakt Jens Christian Mathiesen