english Facebook LinkedIn

Hvordan handler kandidaten i konkrete situationer?

I forbindelse med jobskifte, forfremmelser eller andre jobmæssige udfordringer kan det være relevant at gennemføre en case, hvor kandidaten vurderes på, hvordan han/hun løser aktuelle problemstillinger med afsæt i virksomhedens situation. Det kan f.eks. handle om implementering af et nyt IT-system eller en ny HR-strategi.

Gennem casen afdækker vi kandidatens evne til at analysere, planlægge, disponere sin tid, præsentere og argumentere for problemstillinger, og samtidig får vi et nuanceret indtryk af kandidatens personlige egenskaber.

For mere information kontakt Jens Christian Mathiesen