Warning: filesize(): stat failed for /home/wingmanager2/docs/files/design/templates/3_footer.html in /home/wingmanager2/docs/cms/class/class.template.php on line 45 For kandidater | Lisberg
english Facebook LinkedIn

Diskretion, tryghed og respekt

Du er velkommen til at registrere dit CV i vores emnebank, hvis du ønsker at blive optaget i vores database med henblik på at komme i betragtning til ledige stillinger hos vores kunder. Vi garanterer fuld diskretion, tryghed og respekt om din person i forbindelse med behandling af dine personlige data hos os.

 

Mange af de opgaver vi udfører for vores kunder er rene search-opgaver, hvor vi afsøger markedet for relevante kandidater med den ønskede profil til en aktuel stilling. Vi skal med andre ord 'headhunte' kandidater i markedet, og du kan i den sammenhæng blive kontaktet af os. 

 

 

Et typisk forløb for den involverede kandidat

 

1. Indledende telefonisk kontakt

Når det er os, der kontakter dig om en ledig stilling, vil du i første omgang blive kontaktet telefonisk og diskret. Samtalen skal afdække, om du har den rette profil, og om stillingen har din interesse. Hvis begge dele er tilfældet sender vi som regel en informationsmappe til dig med oplysning om stillingens indhold, hvilken profil virksomheden søger, og endelig vil der være information om den virksomhed, som aktuelt søger en stilling besat.

 

 

2. Første personlige møde

Er interessen gensidig, inviterer vi dig til en personlig samtale, hvor du får mulighed for at sætte dig nærmere ind i stillingens indhold og udfordringer, og hvor vi kan lære dig, dine erfaringer og kompetencer bedre at kende. Da du ikke nødvendigvis er jobsøgende, når du starter i en rekrutteringsproces hos os, får du naturligvis tid til at overveje, om du er interesseret i at gå videre i processen.

 

 

3. Test og evaluering

Næste skridt vil være, at du gennemgår et testforløb, hvor vi gennem personlige og logiske tests vurderer dine faglige, ledelsesmæssige og personlige kvalifikationer i forhold til den ønskede profil.

 

 

4. Andet personlige møde

Testene skal udelukkende ses som et oplæg til samtale ved det andet personlige møde. Her vil du og konsulenten gennemgå dine personlige kvalifikationer og vurdere, hvordan disse kan komplementere og udfordre den pågældende stilling.

 

 

5. Præsentation for virksomheden

Hvis dine erfaringer og kvalifikationer matcher stillingen, er næste skridt i processen, at du møder vores kunde. For at opretholde diskretion vil mødet som regel finde sted hos Lisberg, hvor konsulenten også vil være til stede. Vi præsenterer normalt 3-4 kandidater for kunden. Efter at have mødt de præsenterede kandidater vil kunden i samråd med os vælge at gå videre i processen med 1-2 af de præsenterede kandidater. 

 

Hvis du er en af dem så vil du blive inviteret til et efterfølgende møde hos kunden. Hvis konklusionen på mødet er, at du fravælges af kunden, så får du en mundtlig tilbagemelding fra konsulenten, med en begrundelse for afslaget.

 

 

6. Den afsluttende del af processen

Er du en af dem, som kunden gerne vil møde igen, så er næste led i processen, at du skal møde kunden i hans/hendes virksomhed. Ved dette møde vil kunden meget ofte spille ud med et konkret tilbud til dig om ansættelse i den aktuelle stilling. Som led i processen vil konsulenten indhente referenceudtalelser fra personer, som kender dig, og som du har arbejdet sammen med. Referencerne videregives til vores kunde.

 

Så snart kontrakten er blevet underskrevet, giver vi mundtligt, begrundet afslag til de øvrige kandidater, som har mødt os og kunden personligt. Andre kandidater, som har været i proces til den aktuelle stilling, vil få sendt et skriftligt afslag via e-mail.

 

Når du er blevet ansat, vil Lisbergs konsulent på opgaven foretage opfølgende møder med dig og din nye arbejdsgiver kort tid efter din opstart i stillingen med henblik på at sikre, at begge parter lever op til de gensidige forventninger.

 

Disse møder vil finde sted efter ca. 1, 3 og 6 måneders ansættelse.